NACIONALINĖ (LIETUVOS) KARIKATŪRISTŲ ASOCIACIJA

Nacionalinė karikatūristų asociacija „Humor Sapiens“

Aš esu katinas, vaikštau kur noriu ir kada noriu...


 
2010-04-16 d.
Skelbiamas Nacionalinės karikatūristų asociacijosHumor Sapiens” logotipo sukūrimo konkursas.
Trumpai apie konkursą:
 
Konkurse gali dalyvauti ne tik NKA nariai bet ir įvairaus amžiaus, lyties, tautybės, pilietybės, išsilavinimo, finansinės padėties, religinės ir lytinės orientacijos, plaukų ir odos spalvos, sveikatos būklės, pomėgių, nuodėmių ir privalumų turintys kūrėjai ir avantiūristai.
Konkursui galima pateikti neribojamą kiekį logotipo projektų, tai gali būti net ir eskizai.

Logotipas turėtų būti iš dviejų dalių - pavadinimas ar santrumpa plius grafinis elementas, kurie galėtų būti naudojami ir kartu, ir atskirai, kaip atskiros/savistovios logotipo dalys:

  1. Tik grafinis elementas arba simbolis be teksto ar santrumpos;
  2. Grafinis elementas +  tekstas “HUMOR SAPIENS” (pavadinimas ar santrumpa, sudaranti visumą su grafiniu elementu ar simboliu).

NKA “Humor Sapiens” pasilieka teisę toliau vystyti ir/ar išbaigti (jeigu to reikės) pasirinktą logotipą.


Savo darbus siųsti iki 2010 m. birželio 01 d.


El. p: info [eta] caricatura.lt
Laimėtoją išrinks NKA Taryba atsižvelgdama į balsavimo rezultatus caricatura.lt tinklapyje (BLOG’e).


Kūrybinės sėkmės!

 

Detaliau apie konkursą:


Konkurso taisyklės

 1. Konkursui vienas ir tas pats dalyvis gali pateikti neribojamą kiekį logotipo projektų, tai gali būti net ir eskizai.
 2. Dalyvis privalo patvirtinti, kad logotipas yra tik jo paties asmeniškai sukurtas kūrinys ir kad niekieno autorių teisės nebuvo pažeistos. Turi patvirtinti, kad nepanaudotos trečiosios šalies kūrybos darbo, pavyzdžiui, ne savo paties sukurtų fotografijų arba dizaino elementų.
 3. Jau pateikto logotipo projekto atsiimti nebebus galima.
 4. Sutinki, kad tavo logotipas būtų talpinamas caricatura.lt svetainėje, kur už jį bus balsuojama nustatytą laiko intervalą.
 5. Pateikdamas savo logotipą sutinki, kad logotipas gali būti naudojamas pristatymams renginiuose ir žiniasklaidoje, kai tai susiję su logotipo konkursu. Tai gali būti pristatymas spausdintuose dokumentuose, pristatymas parodoje, interneto svetainėje, vaizdo medžiagoje, skaitmeniniame vaizdo (DVD) diske ar televizijoje. Sutinki, kol vyks konkursas, nenaudoti logotipo jokiu kitu tikslu. Be šios teisės naudoti, visos kitos autorių teisės liks tau, nebent laimėsi (žiūrėk kitą skyrių Sutikimas perduoti teises laimėjimo atveju). Tačiau, jeigu tavo sukurtas logotipas bus pripažintas geriausiu, tu sutinki, kad NKA “Humor Sapiens”, siekdama apsaugoti logotipą, užregistruos šį prekinį ženklą savo vardu.
 6. NKA “Humor Sapiens”, pasilieka teisę pasiūlyti logotipo laimėtoją, atsižvelgdama į viešo balsavimo rezultatus ir vertinimo komisijos narių įvertinimus.
 7. Jei laimėsi logotipo konkursą, tavo logotipas gali būti labai plačiai naudojamas. Tokiu atveju tu sutinki visas autorių teises perleisti pagal žemiau pateiktą Sutikimą perduoti teises.
 8. Pateikdamas savo logotipą patvirtini, kad perskaitei ir supratai konkurso taisykles bei Sutikimą perduoti teises.

Sutikimas perduoti teises laimėjimo atveju


Jei tavo logotipas laimės logotipo konkursą, jis galės būti spausdinamas ten kur bus reikalinga Nacionalinei karikaturistų asociacijai “Humor Sapiens”. Niekas kitas neturės išimtinės teisės naudoti logotipo, o jo naudojimą reguliuos Nacionalinė karikaturistų asociacija “Humor Sapiens”. Jų turėsi paisyti ir tu, kaip logotipo autorius. Taigi, jei laimėsi, visas teises turėsi perleisti Nacionalinei karikaturistų asociacijai “Humor Sapiens”.

 • Visos išskirtinės ir perduodamos teisės naudoti, skelbti, reklamuoti, kopijuoti, modifikuoti, keisti ir atgaminti logotipą bet kokiu galimu (komerciniu ir nekomerciniu) būdu bus nemokamai perleistos Nacionalinei karikatūristų asociacijai“Humor Sapiens”. Išskirtinė teisė reiškia, kad niekas kitas, įskaitant ir tave, negalės naudoti logotipo.
 • Perleistų teisių neriboja laikas, regionas ar specifinis naudojimo būdas. Jos taip pat apima teisę perduoti teises tretiesiems asmenims ir išduoti sublicencijas, kaip ir teisę naudoti logotipą bet kokioje žiniasklaidos priemonėje, įskaitant televiziją, radiją, spaudą, visas spausdintines reklamines žiniasklaidos priemones, CD/DVD bei visas nešiojamąsias duomenų laikmenas, prekybos tikslais ir spausdinti jį ant bet kokių objektų, paketų ir dokumentų.
 • Tiek, kiek įstatymas leidžia, dalyvis visas dar nežinomas teises taip pat perleidžia Nacionalinei karikatūristų asociacijai “Humor Sapiens”. Tai gali tapti svarbu ateityje, jei būtų išrastas naujas panaudojimo būdas, kaip, pavyzdžiui, internetas XX a. dešimtame dešimtmetyje.
 • Nacionalinė karikatūristų asociacijai “Humor Sapiens” taip pat turės teisę be apribojimų modifikuoti ir keisti logotipą, kreiptis į profesionalus, kad šie logotipą pertvarkytų, sukurti įvairių logotipo variantų, atsižvelgiant į spalvą, dydį, formatą, raišką ir visas kitas ypatybes.
 • Nacionalinė karikatūristų asociacijai“Humor Sapiens” turės teisę logotipą naudoti, kaip aukščiau aprašyta, tačiau taip pat neprisiima jokių įsipareigojimų būtinai naudoti logotipą.

Visų įstatymais numatytų teisių, susijusių su logotipu, perdavimas Nacionalinei karikatūristų asociacijai “Humor Sapiens” vyks pagal sutartį tarp konkurso nugalėtojo ir Nacionalinės karikatūristų asociacijos “Humor Sapiens”. Nugalėtojas visas su logotipu susijusias teises šia sutartimi nemokamai perduos Nacionalinei karikatūristų asociacijai “Humor Sapiens”.


Galiojantys įstatymai ir ginčų sprendimas


Perdavimas / Perleidimas
Perdavimas / Perleidimas čia reiškia visišką ir nemokamą teisių perleidimą Nacionalinei karikatūristų asociacijai “Humor Sapiens”, kuriai priklausys visos įstatymuose numatytos teisės į konkurse laimėjusį logotipą.


Sąlygos

 1. Logotipas turėtų būti iš dviejų dalių - pavadinimas ar santrumpa plius grafinis elementas, kurie galėtų būti naudojami ir kartu, ir atskirai, kaip atskiros/savistovios logotipo dalys:
  1. Tik grafinis elementas arba simbolis be teksto ar santrumpos;
  2. Grafinis elementas +  tekstas “HUMOR SAPIENS” (pavadinimas ar santrumpa, sudaranti visumą su grafiniu elementu ar simboliu).
 2. Tavo logotipas turėtų būti universalus ir patrauklus visiems žmonėms.
 3. Laimėjęs logotipas pasirodys skaitmeninėse ir analoginėse žiniasklaidos priemonėse, įskaitant interneto svetaines, žurnalus ar laikraščius, vaizdo medžiagą ir televiziją, ant pakuočių; jis bus pateikiamas tiek dvimatis, tiek trimatis, spalvotas ir nespalvotas. Todėl šis kūrinys turi būti visapusiškai geriausias, kad sublizgėtų visose minėtose skirtingose žiniasklaidos priemonėse. Prašome į tai atsižvelgti kuriant logotipą. Laimėjusį logotipą, jeigu prireiktų, profesionalai pertvarkys, kad jis atitiktų įvairių formatų ir žiniasklaidos priemonių reikalavimus.
 4. Logotipo eskizai gali būti siunčiami neribojamu formatu (neribojamas nei dydis, nei atlikimo technika). Tavo užbaigtas logotipas turėtų būti sukurtas vektorinio paveikslo formatu (EPS ar „Adobe Illustrator“) arba didelės skiriamosios gebos rastriniu formatu (TIFF ar JPEG, mažiausiai 300 dpi.). Be to, logotipas turi būti tinkamas spausdinti sumažintas, o šiai svetainei turi būti pateiktas tik skaitmeniniame formate. Konkursui pateikta versija (JPG) ant balto pagrindo neturėtų būti didesnė kaip 3000 x 3000 pikselių. Jeigu nėra techninių galimybių atsiųsti reikiamų formatų finalinių logotipų, tai pakaks ir eskizinių piešinių.  Svariausia yra originali logotipo idėja.
 5. Galbūt norėsi pavadinti savo logotipą ar paaiškinti savo darbą, tam skiriama ne daugiau kaip 150 žodžių. Nėra jokių apribojimų pasirenkant grafikos techniką logotipui sukurti.

Logotipų vertinimo kriterijai
Vertinimo komisijos nariai ir NKA nariai įvertins visus gautus logotipus ir atrinks potenciliai geriausius pagal savo asmeninę kompetenciją ir šiuos kriterijus:

 • Kūrybiškumas ir logotipo dizaino originalumas;
 • Galimybė jį veliau perdaryti į 3d (trimatį);
 • Suprantamumas nevartojant žodžių;
 • Universalus patrauklumas;
 • Aiškus dizainas;
 • Pristatymo aiškumas.

Pateikti pavyzdžiai bus vertinami visiškai anonimiškai, kad visiems dalyviams būtų užtikrintos lygios galimybės.

Apdovanojimo tvarka

Pats geriausiais logotipas laimės konkursą.
Pasibaigus logotipų pateikimo terminui, konkurso vertinimo komisija atrinks geriausius projektus. Atrinkti logotipai bus publikuojami caricatura.lt  svetainėje kaip realūs kandidatai tapti nauju logotipu, ir visi NKA nariai bus kviečiami internetu balsuoti už labiausiai patikusius. Laimėjęs logotipas bus paskelbtas suskaičiavus kiekvieno logotipo gautus balsus.

Vertinimo komisija

Tavo darbą įvertins sudaryta grupė iš NKA Tarybos narių:
Beresniovas Vladimiras,
Bukauskas Arturas,
Jakštas Šarūnas.

Dalyviai


Konkurse gali dalyvauti visi norintys.
Konkurso dalyvis turi pateikti organizatoriams tikslias savo koordinates (elektroninio pašto bei namų adresus, mobilaus telefono numerį), kuriomis su juo būtų galima susisiekti bet kuriuo metu.  
Konkurso laimėtojas pasirašo raštišką sutikimą, kuriuo kūrinio autorines teises (platinti, išleisti, perdirbti, skelbti kompiuterių tinklais (internete)) perduoda NKA “Humor Sapiens”.
  
Laukiame Jūsų darbų ir linkime kūrybinės sėkmės! 
 
Pasiteiravimui:
Nacionalinė karikatūristų asociacija „Humor Sapiens“
įmonės kodas: 302443524
sąsk. Nr. LT967044060007170356
AB SEB bankas
Banko kodas 70440


Asociacijai „Humor Sapiens“
yra suteiktas paramos gavėjo statusas.


Lietuvos karikatūrų portalas

Visos teisės saugomos. © 2009-2015 NKA „Humor Sapiens“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Karikatūristų asociacijos arba caricatura.lt sutikimą.
Copyright © 2009-2015 NCA „Humor Sapiens“. All rights reserved.