Aš esu katinas, vaikštau kur noriu ir kada noriu...
NACIONALINĖ (LIETUVOS) KARIKATŪRISTŲ ASOCIACIJA
 


XXXIX Lietuvos humoristinių, satyrinių piešinių ir karikatūrų paroda-konkursas.
Reglamentas
 
   
 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir Nacionalinė karikatūristų asociacija „Humor Sapiens“ skelbia XXXIX Lietuvos humoristinių, satyrinių piešinių ir karikatūrų konkursą „Stot! Humoras eina!“

  TEMA:
 

„STOT! HUMORAS EINA!“

 

I. TEMOS APRAŠYMAS

 

XXXIX Lietuvos humoristinių, satyrinių piešinių ir karikatūrų paroda-konkursas (toliau – Konkursas) skirta Lietuvos teisei ir teisingumui.

 

II. DARBŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

Humoristiniai piešiniai ir karikatūros (toliau – darbai) Konkursui siunčiami iki 2015 m. kovo 15 d.
1. Kiekvienas autorius gali pateikti ne daugiau kaip 6 darbus;
2. Lapo formatas – 42x42 cm, piešinys – 29x29 cm.;
3. Darbai neturi būti įrėminti;
4. Informacija apie autorių kitoje lapo (piešinio) pusėje: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, el. p. adresas;
5. Autorius pasirašo ir atsiunčia kartu su darbais dalyvio anketą;
XXXVIII parodos dalyvio anketa (pdf) XXXIX dalyvio anketa (pdf) >>> // informacija nebeaktuali //
6. Apdovanojimus pelnę darbai autoriui negrąžinami;
7. Parodos dalyviai gaus parodos katalogą, atminimo dovanėles, prizus;
8. Parodai-konkursui atsiųsti darbai arba jų fragmentai gali būti organizatorių naudojami spaudoje, televizijoje, virtualioje erdvėje karikatūrų konkurso reklamai (nemokamai) apie tai iš anksto neinformavus autorių.
9. Autoriai, pavėlavę atsiųsti darbus arba nepateikę dalyvio anketos, Konkurse nedalyvauja. Konkurso komisija jų darbus gali atrinkti parodai, tačiau neprivalo vertinti, – autoriai praranda galimybę laimėti apdovanojimus, prizus.

 

III. PASKUTINIS TERMINAS

 

2015 m. kovo 15 d. – paskutinė darbų pristatymo diena.

Darbus atsiųsti arba pristatyti adresu:
Jonui Lenkučiui
Gynėjų g. 4 - 102, LT-01109, Vilnius
 (Ant voko užrašyti: „Humoristinių, satyrinių piešinių ir karikatūrų parodai-konkursui“).
Galima darbus taip pat siųsti per „Lietuvos rytas“ biurus visoje Lietuvoje (Kaunas, Klaipėda, Alytus ir t.t.).
Ant voko/siuntinio užrašyti „Jonui Varnui“.

 

IV. VERTINIMAS

 

Karikatūrų vertinimo kriterijai:
1. Konkurso temos ir reglamento laikymasis;
2. Meninis atlikimas, stiliaus individualumas, autoriaus meistriškumas;
3. Humoristiškumas, satyriškumas, ironiškumas ir išraiškingumas.

 

V. TVARKARAŠTIS

 

2015 m. kovo 17 d. – darbų atranka parodai;
2015 m. kovo 31 d. – Žiuri nariai išrenka prizininkus;
Parodos eksponavimo laikas: 2015 m. balandžio 1 d. – 2015 balandžio 14 d.

Parodos atidarymas (preliminari data ir laikas):
2015 m. balandžio 1 d., 16.00 val.
PARODOS ATIDARYMO RENGINYS IR JOS LANKYMAS NEMOKAMAS.

  VI. ORGANIZACINIS KOMITETAS, ADRESAI IR KONTAKTAI:
 

Nacionalinė karikatūristų asociacija „Humor Sapiens“
Šarūnas Jakštas
Mob. tel.: + 3706 118 2787
el. paštas: [email protected];
www.humorsapiens.lt

XXXIX Lietuvos karikatūrų parodos vadovas
Jonas Varnas
el. paštas: [email protected]

 
VII. RĖMĖJAI:
 


Pagrindinis rėmėjas: Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija.

Donata Matulevičienė
Tel.: (+370 5) 219 18 94,
El. paštas: [email protected]

Rėmėjas: VĮ Registrų centras. 

VII. INFORMACIJA

 

INFORMACIJA APIE KONKURSĄ PATEIKIAMA:

Nacionalinės karikatūristų asociacijos „Humor Sapiens“ svetainėje:
www.humorsapiens.lt/melagiudiena.html

   
  VIII. KITA
  Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas, neeksponuoti nekokybiškų ir parodos reikalavimų neatitinkančių darbų.
   
  IX. VERTINIMO KOMISIJA
 

2015-03-......
XXXIX Lietuvos humoristinių piešinių ir karikatūrų parodos Vertinimo komisijos nariai:
1. Pirmininkas
2.
3.

  2015 m. sausio 30d., Vilnius
  2015 m. balandžio 1d.
 

I vieta - Edmundas Unguraitis (Kaunas)
II vieta - Auritas Sipaitis (Vilnius);
III vieta - Vladimiras Beresniovas (Kaunas).

Paskatinamieji prizai įteikti Antanui Bartašiūnui, Juozui Juozapavičiui ir Ilja Bereznickui.

  Parodos dalyviai:
 
Gediminas Akelaitis, Alvydas Ambrasas, Vincas Bareikis, Antanas Bartašiūnas, Vladimiras Beresniovas, Ilja Bereznickas, Andrius Deltuva, Jurijus Dobrovolskis, Rasa Dovydėnaitė, Rimantas Dovydėnas, Vidmantas Eidukaitis, Rigimantas Gedgaudas, Andrius Gruzdaitis, Šarūnas Jakštas, Antanas Jankauskas, Martynas Juchnevičius, Juozas Juozapavičius, Vladas Kudaba, Jonas Lenkutis, Herta Matulionytė-Burbienė, Saulius Medžionis, Mindaugas Milinavičius, Amalijus Narbutas, Justinas Račinskas,  Algirdas Radvilavičius, Arvydas Samukas, Auritas Sipaitis, Algimantas Snarskis, Edmundas Unguraitis, Marta Valaikienė, Jonas Varnas, Evaldas Vėgėlė, Elena Vėgėlytė, Rolandas Vičys, Adomas Žilinskas.
XXVIII Karikatūrų parodos Reglamentas (pdf) XXXIX Reglamentas (pdf) >>> // informacija nebeaktuali //
XXXVIII Reglamento priedas (pdf) XXXIX Reglamento priedas (pdf) >>> // informacija nebeaktuali //
XXXVIII parodos dalyvio anketa (pdf) XXXIX Dalyvio anketa (pdf) >>> // informacija nebeaktuali //
XXXVIII Pranešimas spaudai XXXIX Pranešimas spaudai (pdf) 2015- >>> // informacija nebeaktuali //
XXXVIII konkurso emblema XXXIX Konkurso emblema (jpg) >>> // informacija nebeaktuali //
XXXVIII konkurso emblema XXXIX Parodos afiša A4 (jpg) >>> // informacija nebeaktuali //
   
  * * *
   

Press kit >>> // informacija nebeaktuali //

Nacionalinė karikatūristų asociacija „Humor Sapiens“
įmonės kodas: 302443524
sąsk. Nr. LT967044060007170356
AB SEB bankas
Banko kodas 70440


Asociacijai „Humor Sapiens“
yra suteiktas paramos gavėjo statusas.


Lietuvos karikatūrų portalas

Visos teisės saugomos. © 2009-2021 NKA „Humor Sapiens“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Karikatūristų asociacijos arba caricatura.lt sutikimą.
Copyright © 2009-2021 NCA „Humor Sapiens“. All rights reserved.